เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะค้นหาแฟ้มบันทึกสําหรับ X-Sign player 2.x ใน Windows ได้จากที่ไหน

04-07-2020

โปรดไปยังพาธด้านล่างเพื่อค้นหาแฟ้มบันทึก:
(1) ไปที่ C:\Users\User name\AppData\Local\BenQ\XSignPlayer
(2) เลือก \BenQ\
(3) เลือก \cache\
(4) เลือก \crash\
(5) เลือก \data\
(6) เลือก \log\
(7) เลือก "XSign.env"

รุ่นที่รองรับ

IL430 , IL490 , IL550 , ST4302, ST5502, ST6502, ST7502, SL4302K, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?