เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะใช้ป้ายดิจิทัล BenQ เป็นโปรแกรมเล่นเพลง (เสียงเท่านั้น) ใน X-Sign Designer 2.x ได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้ป้ายดิจิทัล BenQ เป็นโปรแกรมเล่นเพลง:
(1) เปิดใข้งาน X-Sign 2.x Designer
(2) สร้างเทมเพลตเปล่า
(3) เปลี่ยนจาก "Edit Mode” (โหมดแก้ไข) เป็น "Overview” (ภาพรวม)
(4) "Music” (ดนตรี) จะปรากฏในแถวแรก กด "+" ที่ด้านข้างเพื่อเลือกเพลงที่จะเล่น

รุ่นที่รองรับ

SL6502K, SL6502K, SL5502K, SL4302K, SL8502K, SL7502K, BH2401 , BH2801 , BH3501 , BH2801N, BH3801N , BH3801D , IL430 , IL490 , IL550 , X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?