เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะขอรับแฟ้มบันทึกสําหรับแอป X-Sign player 2.x ได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรับแฟ้มบันทึกสําหรับแอป X-Sign Player 2.x
(1) สลับโปรแกรม X-Sign ให้เป็นโหมด Manager (ผู้จัดการ) โดยการเลือก "Manager” (ผู้จัดการ) ในแบบฟอร์ม "Switch Mode” (สลับโหมด)
(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(3) คลิก "Upload device log (Manager mode)” (อัปโหลดบันทึกอุปกรณ์ (โหมดผู้จัดการ)) ในแบบฟอร์ม "Settings” (การตั้งค่า) เพื่อสร้างไฟล์ตัวยึดตำแหน่งสําหรับแฟ้มบันทึก
(4) สร้างไฟล์ชื่อ "XSIGNDUMPLOG" ในรูทไดเรกทอรี/โฟลเดอร์ของแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณ โปรดทราบว่า "XSIGNDUMPLOG" ควรเป็นไฟล์เปล่าที่ไม่มีนามสกุลไฟล์
(5) เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับอุปกรณ์
(6) คลิกปุ่ม "Save” (บันทึก) เพื่อจัดเก็บแฟ้มบันทึกไปยังไดรฟ์

รุ่นที่รองรับ

SL6502K, SL6502K, SL5502K, SL4302K, SL8502K, SL7502K, BH2401 , BH2801 , BH3501 , BH2801N, BH3801N , BH3801D , IL430 , IL490 , IL550 , X-Sign

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?