เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ตัวเลือก/ฟังก์ชันใดที่สามารถควบคุมได้โดย DMS Local

04-07-2020

ซอฟต์แวร์ DMS Local ช่วยให้คุณสามารถควบคุม/ตรวจติดตามจอแสดงผลของคุณผ่าน LAN ได้ DMS Local เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และลดการใช้พลังงานสําหรับการปฏิบัติงานของคุณ วิดีโอนี้จะแสดงฟังก์ชันการทำงานของ DMS Local

รุ่นที่รองรับ

SL6502K, SL6502K, SL5502K, SL4302K, SL8502K, SL7502K, ST6502, ST7502, ST8602, BH2401 , BH2801 , BH3501 , BH2801N, BH3801N , BH3801D , IL430 , IL490 , IL550 , PL490 , PL552 , PL5502, ST4302, ST5502, RM6503, RM7503, RM8603 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 86 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค, RE6501 65” Education Interactive Display, RE7501 75" Education Interactive Display, RE8601 86" Education Interactive Display, RE9801, Device Management Solution

Show less arrow-up

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?