เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะทำให้คอมพิวเตอร์แสดงบนจอแสดงผลที่สองผ่านโปรเจคเตอร์ได้อย่างไร?ฉันจะทำให้คอมพิวเตอร์แสดงบนจอแสดงผลที่สองผ่านโปรเจคเตอร์ได้อย่างไร?

12-01-2023


 โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณแสดงบนจอแสดงผลที่สองผ่านโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1
สลับแหล่งสัญญาณเข้าเป็น PC/YPbPr บนโปรเจ็กเตอร์

ขั้นตอนที่ 2
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต PC สำหรับอินพุต VGA

ขั้นตอนที่ 3
เชื่อมต่อจอแสดงผลที่สองของคุณเข้ากับ Monitor Out สำหรับเอาต์พุต VGA

ขั้นตอนที่ 4
ไปที่เมนู OSD > ระบบ > การตั้งค่าสแตนด์บาย > โหมดสแตนด์บาย > ปกติ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?