เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เราสามารถฉายภาพที่เต็มจอจาก iPad/iPad Pro ได้หรือไม่?

06-13-2023

ไม่ แม้ว่าอัตราส่วนภาพของ iPad จะใกล้เคียงกับ 4:3 แต่จังหวะเวลาของโปรเจคเตอร์ไม่รองรับอัตราส่วนภาพของ iPad ขณะนี้คุณสามารถฉายภาพขนาด 4:3 ตรงกลางได้เท่านั้น และไม่สามารถแสดงให้เต็มหน้าจอได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?