เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โปรเจคเตอร์รองรับโปรโตคอลการฉายภาพแบบไร้สายของ Windows หรือไม่?

06-12-2023

ไม่ การฉายภาพแบบไร้สายสามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ Google Chrome และ BenQ InstaShare เมื่อโปรเจคเตอร์และพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

รุ่นที่รองรับ

EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?