เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะเลือกการตั้งค่าเสียงของฉันใน Teams ได้อย่างไร

05-02-2023

การตั้งค่าไมโครโฟนมี 2 ประเภท:

1. ไมโครโฟนของปุ่ม InstaShow: การตั้งค่านี้ใช้สำหรับเมื่อคุณอยู่ในห้องขนาดเล็กและคุณต้องการใช้ไมโครโฟนปุ่ม InstaShow ของโฮสต์พีซีเพื่อแทนที่ไมโครโฟนในตัวของคอมพิวเตอร์

2. InstaShow Audio: การตั้งค่านี้ใช้สำหรับเมื่อคุณอยู่ในห้องขนาดใหญ่และคุณต้องการใช้เปิดไมโครโฟนบนปุ่ม InstaShow ทั้งหมดในห้อง คุณจะต้องติดตั้งแอพ InstaShow VS Assist สำหรับคุณสมบัตินี้ 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?