เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทุกคนในการประชุมไร้สายที่ใช้ VS20/VS10 ต้องติดตั้งแอป VS Assist หรือไม่?

05-02-2023

ไม่ มีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่ต้องเรียกใช้แอป VS Assist บนพีซี จากนั้นเปิดใช้งาน “InstaShow Display”, “InstaShow Camera” และ “InstaShow Audio” ในแอปการประชุมทางวิดีโอ ผู้นำเสนอคนอื่นๆ (ไม่ใช่โฮสต์) สามารถนำเสนอได้โดยใช้ความสามารถ Plug-and-Play ปกติของ InstaShow

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?