เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การฉายภาพล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

04-20-2023

โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

1. โปรดปิดโหมด Legacy Wi-Fi ในเมนูการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับ QP30

2. หากปัญหายังคงอยู่หลังจากขั้นตอนที่ 1 ให้สแกนสถานะเครือข่ายด้วยตัววิเคราะห์ช่องสัญญาณ Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้จัดสรรอุปกรณ์จำนวนมากเกินไปให้กับช่องสัญญาณเดียวกัน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?