เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โฮสต์จะตื่นจากโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อใด

03-13-2023

โหมดสแตนด์บายเครือข่ายถูกปิดใช้งานเมื่อ:

- อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อกับ SSID ของโฮสต์

- คุณกดปุ่มสแตนด์บายบนโฮสต์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?