เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

touch back ใช้งานได้กับ Mac OS และ Windows หรือไม่

03-13-2023

ใช่ touch back รองรับมัลติทัชบน Windows และ Mac OS

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?