เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

touch back รองรับพีซีที่ใช้ Windows หลายเครื่องพร้อมกันหรือไม่

03-13-2023

ไม่ touch back ใช้งานได้บนพีซีหนึ่งเครื่องต่อครั้งในแบบเต็มหน้าจอเท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?