เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จำเป็นต้องรีสตาร์ท InstaShow เป็นระยะหรือไม่? คุณภาพการส่งข้อมูลระหว่าง Host และ Button จะได้รับผลกระทบหรือไม่หากไม่ทำการรีสตาร์ทเป็นระยะ?

03-13-2023

ใช่ จำเป็นต้องรีสตาร์ท InstaShow เป็นระยะ หลังจากใช้งานไป 24 ชั่วโมง โปรดปิด InstaShow เป็นเวลา 30 นาที แล้วรีสตาร์ท สิ่งนี้จะช่วยรับประกันความเสถียรและคุณภาพการส่งสัญญาณที่ดีที่สุดระหว่างโฮสต์และปุ่ม

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?