เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้ "Touch Back" เมื่อติดตั้งเซ็นเซอร์สัมผัสเข้ากับโปรเจ็กเตอร์ของฉันได้หรือไม่

03-13-2023

คุณสามารถใช้ "Touch Back" ได้หากทั้งโพรเจกเตอร์และเซ็นเซอร์สัมผัสของคุณรองรับ USB HID เชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณกับโฮสต์ด้วยสาย USB

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?