เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้ "Touch Back" บนจอแบนแบบอินเทอร์แอกทีฟได้หรือไม่

03-13-2023

คุณสามารถใช้ "Touch Back" บนจอกระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบได้ภายใต้ 2 สถานการณ์:

 

1) แผงสัมผัสของแผงโต้ตอบใช้งานได้ (ต้องใช้ USB HID)

2) เชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับแผงโต้ตอบด้วยสาย USB (พอร์ต USB Touch บนแผงโต้ตอบ)

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?