เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ไม่มีเสียงจากลำโพง Bluetooth ของฉันเมื่อเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์สำหรับวิดีโอจากสาย HDMI ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

12-06-2022

ขอแนะนำให้เชื่อมต่อลำโพง Bluetooth เข้ากับอุปกรณ์ต้นทางวิดีโอของคุณสำหรับเอาต์พุตเสียง เนื่องจากลำโพง Bluetooth ไม่รองรับวิดีโอจากสาย HDMI และรองรับเฉพาะวิดีโอจากระบบในตัวหรือระบบ Android TV

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?