เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับโปรเจ็กเตอร์ได้หรือไม่?

07-19-2022


คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับโปรเจ็กเตอร์ หากอุปกรณ์ USB ของคุณใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ โปรดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ หากอุปกรณ์ USB ของคุณต้องการพลังงานมาก แนะนำให้ใช้พอร์ต USB ที่มี 1.5A บนโปรเจ็กเตอร์สำหรับอุปกรณ์ USB

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?