เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Microsoft Store หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์บน Windows ได้หรือไม่

07-19-2022


การติดตั้งแอปพลิเคชันจะพร้อมใช้งานบน Windows จาก Microsoft Store หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ หากเป็นไปตามกฎของตัวติดตั้ง Windows ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและความพร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?