เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถรีสตาร์ทระบบ Windows โดยให้โปรเจ็กเตอร์ทำงานต่อไปได้หรือไม่

07-19-2022


คุณสามารถรีสตาร์ทระบบได้โดยตรงใน Windows หรือทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรีสตาร์ทระบบ Windows:

1. กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้าเป็น HDMI 1", "HDMI 2" หรือ "PC/YPbPr"
2. กดปุ่ม"menu"  และไปที่ "System"
3. เลือก "Restart interlx86 Smart System"
4. กดปุ่ม "OK" และคลิก "restart" เพื่อรีบูตระบบ Windows

โปรดทราบว่าหน้าจอหลักของโปรเจ็กเตอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อกระบวนการรีสตาร์ทเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?