เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะฉายเนื้อหาในพีซี Windows ของฉันลงในโปรเจคเตอร์แบบไร้สายได้อย่างไร

08-16-2021

หากต้องการฉายเนื้อหาในพีซี Windows ของคุณลงในโปรเจคเตอร์ในแบบไร้สาย โปรดดูที่วิดีโอช่วยสอนต่อไปนี้

รุ่นที่รองรับ

EH600, EW600, EX600, EH600, EW600, EX600

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?