เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

วิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ Android ด้วยตนเองในโปรเจคเตอร์อัจฉริยะ

07-09-2021

โปรดดูวิดีโอช่วยสอนที่ให้คำแนะนำเป็นขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านดิสก์ USB

รุ่นที่รองรับ

EH600, EH600, EX600, EX600, EW600, EW600, EW800ST, EW800ST, EX800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?