เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะจัดการอํานาจในการทำมิเรอร์หน้าจอในโปรเจคเตอร์ของฉันได้อย่างไร

03-04-2021

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดการอํานาจการในการทำมิเรอร์หน้าจอในโปรเจคเตอร์ของคุณ ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ BenQ Suggest

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Casting Permission Function ทั้งสี่แอป (1-4) ตามลําดับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว คุณจะเห็นข้อความว่า “Install Success!” (ติดตั้งสำเร็จแล้ว) ที่ด้านบนของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 3 กลับไปที่หน้าหลักของตัวเปิดใช้ แล้วคลิก “wireless projection” (การฉายภาพแบบไร้สาย)

ขั้นตอนที่ 4 เปิดสวิตช์ “confirm before mirroring” (ยืนยันก่อนทำมิเรอร์) หลังจากนั้นคุณสามารถเริ่มจัดการการมิเรอร์หน้าจอจากอุปกรณ์ใดก็ได้

รุ่นที่รองรับ

EH600, EW600, EX600, EX800ST, EW800ST, EH600, EW600, EX600, EX800ST, EW800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?