เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การใช้คอนเน็กเตอร์ 3D Sync Out ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

คอนเน็กเตอร์ 3D Sync Out มีสองประเภท สําหรับขั้นตอนในการใช้คอนเน็กเตอร์ 3D Sync Out โปรดดูที่วิดีโอช่วยสอน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?