เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โฮสต์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อใด

03-13-2023

หากไม่มีอุปกรณ์ (รวมถึงปุ่ม แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด ฯลฯ) เชื่อมต่อกับ SSID ของโฮสต์ มันจะเริ่มนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย เมื่อหมดเวลา โหมดสแตนด์บายจะเปิดใช้งาน ,

LED ของโฮสต์จะกลายเป็นสีขาวคงที่และจะมีภาพสีดำบนหน้าจอ

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?