เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ไม่สามารถบันทึกการตั้งค่า IP แบบคงที่ (เลขที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น และการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS) ได้ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

08-31-2021

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการเลือกพอร์ต ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการเลือกพอร์ตเป็น LAN ในเมนู Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) >> Serial Port Settings (การตั้งค่าพอร์ตอนุกรม) ก่อนที่จะกําหนดค่าเครือข่าย

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EW800ST, EX800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?