เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ความยาวสูงสุดของสาย HDMI ที่จะใช้กับ InstaShow คือเท่าไร?

03-13-2023

ขอแนะนำให้ใช้สาย HDMI ที่มีความยาวสูงสุด 3 เมตรบน InstaShow/InstaShow S

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration, WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?