เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

BenQ InstaShow/InstaShow S รองรับโหมดขยายของ Mac หรือไม่

03-13-2023ใช่. BenQ InstaShow/InstaShow S รองรับโหมดขยายของ Mac

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration, WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?