เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ประสิทธิภาพของ InstaShow/InstaShow S จะได้รับผลกระทบหรือไม่หากพีซีของฉันล้าสมัย?

03-13-2023

ไม่ InstaShow/InstaShow S ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ หรือใช้ทรัพยากร CPU ของพีซีร่วมกัน ดังนั้น InstaShow/InstaShow S จึงทำงานได้ดีโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของพีซีของคุณ

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration, WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?