เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow/InstaShow S สอดคล้องกับ HDCP หรือไม่

03-13-2023

ใช่ InstaShow/InstaShow S สอดคล้องกับ HDCP เมื่อแบ่งปันเนื้อหา HDCP กับ InstaShow/InstaShow S เนื้อหา HDCP จะแสดงบนจอแสดงผลดิจิทัลที่รองรับ HDMI

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration, WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?