เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หากฉันซื้อ InstaShow ในประเทศหนึ่ง ฉันจะใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่

03-13-2023

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับระบบไร้สายในท้องถิ่น และการรับประกันจะมีผลในประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์นอกประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อไม่รับประกันฟังก์ชันไร้สาย BenQ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง และคุณจะได้รับการรับประกันเต็มรูปแบบและบริการหลังการขาย

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?