เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

อุปกรณ์ของฉันตรวจไม่พบโปรเจคเตอร์ แม้ว่าจะอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน ฉันจะทำอย่างไรเพื่อเปิดใช้งานการฉายภาพแบบไร้สาย

11-04-2020

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีข้อจํากัดในการเข้าใช้งานใด ๆ หรือไม่ เช่น การแยกระบบ AP และดูว่าพอร์ต UDP 5053 และ 1900 มีการใช้งานอยู่หรือถูกปิดกั้นหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น โปรดปิดการใช้งานและยกเลิกการปิดกั้นข้อจํากัดการเข้าถึงเหล่านั้น แล้วลองอีกครั้ง ขอบคุณ

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EX800ST, EH600, EX600, EW600, EW800ST, EX800ST, EH600, EX600, EW600

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?