เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฟังก์ชัน Touch Back รองรับพีซีระบบ Windows หลายเครื่องพร้อมกันหรือไม่

11-04-2020

ฟังก์ชัน Touch Back สามารถทำงานได้สำหรับการแยกหน้าจอ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมพีซีได้เพียงเครื่องเดียวสำหรับ Touch Back ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ฟังก์ชัน Touch Back จะทํางานกับการแยกหน้าจอที่เลือกเท่านั้น

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?