เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หลังจากเปลี่ยนหลอดภาพแล้ว ตัวนับชั่วโมงหลอดภาพยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

09-03-2020

ตัวนับชั่วโมงหลอดภาพจะไม่ทำการรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ โปรดป้อนคําสั่ง RS232 เพื่อรีเซ็ตตัวนับ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?