เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะนําเสนอแบบไร้สายด้วย WDC20 จาก iPhone ในขณะที่ท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

07-02-2020

เรามีวิดีโอช่วยสอนที่อธิบายวิธีการทํา โปรดดูด้านล่าง

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?