เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้บัญชี Google ของฉันในโปรเจคเตอร์ได้หรือไม่

04-30-2020

ใช้ได้ โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้บัญชี Google ส่วนตัวของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบด้วย Firefox
ขั้นตอนที่ 1 เปิด Firefox และป้อน "Add-on" เพื่อเพิ่มส่วนประกอบส่วนขยาย
ขั้นตอนที่ 2 ค้นหา "User-Agent Switcher" (สวิตช์สลับผู้ใช้-ตัวแทน) และเพิ่มลงใน Firefox
ขั้นตอนที่ 3 จําลองระบบให้เป็น Windows

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EX800ST, EH600, EW600, EX600, EW800ST, EX800ST, EH600, EW600, EX600

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?