เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถปิดใช้งานบริการ AMS ได้หรือไม่

04-30-2020

ได้ โปรดทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดใช้งานบริการ AMS
(1) โปรดเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ดูแลระบบ AMS ของคุณ เลือกข้อมูลอุปกรณ์ในเมนูบัญชี แล้วเลือก "UNBIND” (ยกเลิกการเชื่อมโยง)
(2) ไปที่ settings (การตั้งค่า) > AMS Service (บริการ AMS) และตั้งค่าเป็น "Off” (ปิด)

รุ่นที่รองรับ

EX800ST, EW800ST, EH600, EW600, EX600, EX800ST, EW800ST, EH600, EW600, EX600

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?