เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะอ่านข้อมูลแฟลชไดรฟ์ USB ได้อย่างไร

04-30-2020

หากต้องการอ่านข้อมูลแฟลชไดรฟ์ USB โปรดดูวิดีโอช่วยสอน:

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EW800ST, EX800ST, EX800ST, EH600, EH600, EW600, EW600, EX600, EX600

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?