เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะฉาย iPhone แบบไร้สายไปยังโปรเจคเตอร์ซีรีส์ E800ST ผ่านโหมด WiFi ได้อย่างไร

04-30-2020

หากต้องการฉาย iPhone ไปยังโปรเจคเตอร์ซีรีส์ E800ST ผ่านโหมด WiFi โปรดดูวิดีโอช่วยสอน:

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EW800ST, EX800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?