เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะฉาย Windows แบบไร้สายไปยังโปรเจคเตอร์ซีรีส์ E800ST ได้อย่างไร

04-07-2020

หากต้องการฉาย Windows ไปยังโปรเจคเตอร์ซีรีส์ E800ST แบบไร้สาย โปรดดูวิดีโอช่วยสอน:

รุ่นที่รองรับ

EW800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?