เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะฉายข้อมูลของคุณด้วยบริการ AMS ผ่านซีรีส์ E800ST ได้อย่างไร

04-07-2020

หากต้องการฉายข้อมูลด้วยบริการ AMS ของคุณผ่านซีรีส์ E800ST โปรดดูวิดีโอช่วยสอน:

รุ่นที่รองรับ

EW800ST, EX800ST, EW800ST, EX800ST

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?