เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมโปรเจคเตอร์ไม่สามารถกลับมาทำงานผ่าน Lan

04-07-2020

โปรเจคเตอร์จะเริ่มกลไกการรักษาความปลอดภัยด้วยตนเองจากโหมดสแตนด์บายที่ใช้พลังงานเต็มที่ สู่โหมดแสตนด์บายที่ใช้พลังงานต่ำเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40 องศา ด้วยเหตุนี้ ฟังก์ชัน "Wake On LAN" ของโปรเจคเตอร์จะถูกจํากัด โปรดเปิดโปรเจคเตอร์ด้วยตนเอง

รุ่นที่รองรับ

MX731, MH733

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?