เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมโปรเจคเตอร์ถึงถูกล็อก (ไฟ LED กะพริบเป็นสีแดงและไม่ได้ติดสว่าง)

04-07-2020

โปรเจคเตอร์จะล็อกเมื่อจำนวนชั่วโมงของหลอดภาพได้ใช้งานมาถึง 2,500 ชั่วโมง นี่เป็นกลไกป้องกันในกรณีที่หลอดภาพแตกมานานกว่า 2,500 ชั่วโมง โปรเจคเตอร์จะปลดล็อกหลังจากเปลี่ยนหลอดภาพและรีเซ็ตจำนวนชั่วโมงของหลอดภาพ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?