เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมเคอร์เซอร์มีอาการสั่นเมื่อฉายไปที่ไวท์บอร์ด

04-07-2020

ถ้าไวท์บอร์ดสะท้อนแสงอาทิตย์เข้าสู่โมดูลของกล้อง หรือมีแสงจ้าส่องลงในหน้าจอโดยตรงอาจทําให้เกิดการสั่น ขอแนะนําให้ติดต่อตัวแทนจําหน่ายไวท์บอร์ดเพื่อเพิ่มฟิล์มกันแสงสะท้อนลงในไวท์บอร์ด ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมาก

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?