เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไม 3D จึงกลายเป็นสีเทาในโหมดรูปภาพ

04-07-2020

โหมด 3D เหมาะสําหรับการเล่นภาพ 3D และคลิปวิดีโอ 3D โหมดนี้จะแสดงเมื่อตรวจพบเนื้อหา 3D เท่านั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเปิด 3D โหมดรูปภาพจะแสดงเฉพาะ 3D เท่านั้น เมื่อปิด 3D การแสดงผล 3D จะเป็นสีเทาและจะไม่แสดงในโหมดรูปภาพ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?