เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมจึงไม่สามารถเปิดการทำงานของโปรเจคเตอร์โดยผ่าน LAN

04-07-2020

โปรดตรวจดูว่าคุณได้ทําตามขั้นตอนการตั้งค่าสแตนด์บายเครือข่ายที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองขั้นตอนต่อไปนี้ ต้องเปิดใช้งานจอมอนิเตอร์ออกหรือการส่งผ่านเสียง เนื่องจาก LAN IC ของโปรเจคเตอร์จําเป็นต้องใช้กำลังไฟมากขึ้น
(1) ตั้งค่า "Network standby” (สแตนด์บายเครือข่าย) เป็น "ON" (เปิด)
(2) ตั้งค่า "Monitor out" (จอมอนิเตอร์) หรือ "Audio Pass Through" (การส่งผ่านเสียง) เป็น "on"

รุ่นที่รองรับ

MX731, MH733

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?