เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไม PointWrite-PW40U จึงตัดการเชื่อมต่อเป็นระยะ ๆ เมื่อใช้สาย USB ยาว 5 เมตร

04-07-2020

การขาดพลังงานจากพอร์ต USB อาจทําให้เกิดปัญหาการถูกตัดการเชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟที่จําเป็นจากพอร์ต USB คือ 5V 500mA โปรดลองเพิ่ม DC 5 V ภายนอกไปยังสาย USB

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?