เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

แม้ว่ากำหนดเวลาจะเป็น 1080P-24 3D และอัตราส่วนภาพอยู่ที่ 16:6 แต่อัตราส่วนภาพจะเปลี่ยนไปหลังจากเสียบปลั๊กใหม่ ทำการรีบูต ยกเลิกหน้าจอว่าง และเปลี่ยนแปลงสัญญาณ มีวิธีแก้ไขอย่างไร

04-07-2020

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ BenQ เพื่อทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?