เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ระบบควบคุมใดที่เข้ากันได้กับโปรเจคเตอร์

04-07-2020

SX751/ SW752/ SH753/ SU754 สามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมโปรเจคเตอร์ชั้นนําได้อย่างกว้างขวาง รวมถึง Crestron, AMX และระบบ Extron Control IP Link

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?