เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เมื่อกดรีโมทคอนโทรลหนึ่งครั้ง โปรเจคเตอร์จะตอบสนองสองครั้ง มีวิธีแก้ไขอย่างไร

04-07-2020

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ BenQ เพื่อทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?